سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

آیا کاپ قاعدگی برای باکره ها مناسب است؟

هر آنچه از کاپ قاعدگی باید بدانید هنگامی که شک دارید، بهتر است در مورد آنچه در واژن خود به عنوان کاپ قاعدگی قرار می دهید بیشتر بدانید. بنابراین واقعاً به خودتان اجازه دهید تا در جریان تحقیق قرار بگیرید و سبک زندگی و چرخه قاعدگی خود را در نظر بگیرید ....