سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

ابزارهای هواشناسی برای صفحه اصلی Morgenwirdes.de شما – از جمله رادارهای بارانی مانند GIF ، هواشناسی مانند PNG ، پیش بینی باران به صورت متن و روند 3 روزه.

Morgenwirdes.de/api - در اینجا ابزارهای هواشناسی زیادی برای صفحه اصلی خود دارید ، مانند رادار باران به عنوان یک فایل GIF برای صفحه اصلی (مکان شخصی را می توان با کد پستی یا مختصات تعیین کرد). همچنین یک meteogram مانند PNG وجود دارد ، یک پیش بینی باران به صورت متن ، یک...