سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

پارلمان دستور بازنگری در پرداخت نکردن حقوق اضافی معلمان را صادر کرده است

مجلس نمایندگان معلمان و کارمندان دولت را برای تحقیق در مورد عدم پرداخت حقوق اضافی مامور کرده است.به گزارش آژانس جمهوری؛ میرحمان رحمانی ، رئیس مجلس نمایندگان ، به جلسه امروز مجلس گفت که مجلس ملت پس از بحث های طولانی درباره معلمان و کارمندان کشور ،...