سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

آغاز کار مشترک وزارت اطلاعات و فرهنگ و یونسکو برای مرمت مناره غور

مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند که هیاتی از وزارت و یونسکو برای بازرسی ، بازدید و بازسازی مناره غور به این استان سفر کرده اند.مینارجام دومین سازه / برج آجری بزرگ و غیرمعمول در جهان است که در زمان حکومت گوریدها ساخته شده و راوی تمدن باشکوه آن...