سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

اشرف غنی: ما اجازه نمی دهیم که فصل جمهوری ناتمام بماند

رئیس جمهور غنی می گوید دیگر اجازه نخواهد داد که فصل جمهوریخواهان مانند گذشته به پایان برسد.به گزارش آژانس جمهوری؛ آقای غنی روز پنجشنبه در قندهار گفت: "ما اجازه نمی دهیم که این فصل از جمهوری نیمه تمام باشد ، همانطور که دوران جمهوری های امانولا خان و...