سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

سه مقام دیگر سعودی به اتهام فساد مالی دستگیر شده اند

به گزارش جمهور ، به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (WAS) ، یکی از کارمندان سازمان مبارزه با فساد سعودی افزود: "با کمک وزارت گارد ملی ، یک ژنرال بازنشسته و دو کارمند دیگر این سازمان از محل پول دریافت کردند و شرکت های خارجی. "آنها دستگیر شده اند. این مقام...