سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

وزارت فواید عامه: 8 پروژه انکشافی در یک هفته باز است

کارمندان وزارت فواید عامه و شهرداری کابل از افتتاح هشت پروژه انکشافی در برنامه 100 روزه "100 خبر خوب" به مدت یک هفته خبر می دهند.به گزارش آژانس جمهوری؛ معاونین فنی وزارت فواید عامه و شهرداری کابل روز پنجشنبه (26 آوریل) در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل...