سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

پنج میدان مین طالبان در فراه کشف شد و هفت پایگاه این گروه منهدم شد

پایگاه ارتش در بخش غربی کشور در یک بولتن از کشف پنج میدان مین و تخریب هفت پایگاه این گروه در استان فراه خبر داد.به گزارش خبرگزاری جمهور ، بولتن ارسال شده توسط سپاه 207 ظفر به رسانه ها: این عملیات پاکسازی دیروز در روستاهای شورآباد و برینگوت نزدیک شهر...