سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

غنی: صدای قوی ملت دولت را در روند صلح راهنمایی می کند

رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید که دولت افغانستان می خواهد با تمام قدرت و صداقت روند صلح را خاتمه دهد و صدای ملت رهبر دولت در این روند خواهد بود.به گزارش آژانس جمهوری؛ آقای غنی در یک پیام ویدیویی به یک کنفرانس مردمی ؛ مردم كودامان حامی این سیستم...