سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خروج نظامی از افغانستان باید به نتیجه گفتگوهای صلح بستگی داشته باشد

دولت آلمان می گوید خروج نظامی جامعه بین المللی از افغانستان باید به مذاکرات صلح بستگی داشته باشد و تا زمانی که شرایط فراهم نشود ، نیروها نباید کشور را ترک کنند.به گزارش آژانس جمهوری؛ هیکوماس ، وزیر امور خارجه آلمان در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو...