سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

پنجاه هزار برچسب رمزگذاری شده در وسایل نقلیه سمت چپ توزیع می شود

معاون اول رئیس جمهور گفت که حدود 50،000 برچسب رمزگذاری شده به عنوان اسناد امنیتی به وسایل نقلیه چپ در کابل توزیع می شود.به گزارش آژانس جمهوری؛ امرالله صالح ، معاون اول رئیس جمهور ، گفت که انتظار می رود اداره ترافیک توزیع کارت های امنیتی ویژه برای...