سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

وزیر مرز: مولوی مجیبت الرحمن انصاری باید مورد آزار و اذیت قرار گیرد

محیبولا صمیم ، وزیر مرز و قبیله ها ، از دادستان کل خواست تا مولوی مجیبا الرحمن انصاری ، سخنگوی مسجد هراز گازارگا را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.به گزارش آژانس جمهوری؛ آقای صمیم روز دوشنبه در سخنرانی در برنامه پاسخگویی دولت در کابل ، اظهارات اخیر...