سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

وزارت بهداشت: 5 بیمار کرونر یک شبانه فوت کردند

وزارت بهداشت عمومی می گوید در 24 ساعت گذشته پنج بیمار پزشکی قانونی در کشور فوت کرده و 25 بیمار جدید شناسایی شده اند.به گزارش آژانس جمهوری؛ وزارت بهداشت عمومی روز پنجشنبه (23 فوریه) در یک خبرنامه گفت که 2،136 نمونه مشکوک به تاجگذاری یک شبه مورد آزمایش...