سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

وزارت بهداشت: ظرفیت بهداشتی موجود پاسخگوی نیازهای فعلی افغانستان نیست

رئیس وزارت صحت عامه می گوید که بحران کرونا ثابت کرده است که ساختار و ظرفیت فعلی بهداشت در کشور پاسخگوی نیازهای موجود و تهدیدهای بالقوه نیست.به گزارش آژانس جمهوری؛ وحید ماجرو روز دوشنبه در جلسه پاسخگویی دولت در کابل گفت: "اگرچه بسیاری از تغییرات و...