سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

انگلیس مدارس ابتدایی را در لندن تعطیل می کند تا حاوی covid19 | اخبار جهان

بین المللی ویروس کرونا نمایندگی ها EITB متوسط این اقدامات برای دو هفته ادامه خواهد داشت. اتحادیه اصلی آموزش و پرورش با توجه به تعداد بالای عفونت در روزهای اخیر ، خواستار تعطیلی در سایر نقاط کشور شده است: 50000 مورد جدید در روز. بریتانیای کبیر تمام...